برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه‌ریزی به معنای تدوین سیاست‌ها و شیوه‌های مناسب و اقتصادی در هر فعالیتی است. در بخش کنترل، اجرا و به‌کارگیری روش‌ها و سیاست‌های تدوین شده انجام خواهد گرفت.
هدف از برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ارائه یک برنامه کلی برای کنترل جریان مواد از موقع ورود به یک واحد صنعتی تا هنگام خروج از آن است. در این راستا باید مقدار مناسب و اقتصادی برای هر بار سفارش کالا مشخص شود و به ازای این مقدار اقتصادی سفارش، جمع هزینه‌های موجودی‌ها در یک دوره مشخص زمانی حداقل (Minimum) باشد.
عمده‌ترین هزینه‌های موجودی‌ها عبارت است از:
• هزینه مواد (Material Cost: MC)
• هزینه سفارش‌دهی (Ordering Cost: OC)
• هزینه نگهداری (Holding Cost: HC)
• هزینه مواجهه با کسری (Shortage Cost: SC)
از مهم‌ترین وظایف بخش برنامه‌ریزی و کنترل تولید می‌توان به پیش‌بینی تقاضا برای محصول تولیدی، مشخص کردن اندازه تولید اقتصادی یا مقدار سفارش اقتصادی و تعیین سطح موجودی در مقاطع خاصی از زمان اشاره کرد.
درس برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها از همان ابتدا جزء ارکان اصلی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع قرار گرفت. در سال‌های اخیر (سال ۱۳۹۰ به بعد) این درس زیرمجموعه دروس تخصصی با ضریب ۵ در آزمون کارشناسی ارشد قرار دارد و اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
لذا مطالعه و تمرکز بر روی این درس هم به عنوان یکی از مباحث اصلی رشته مهندسی صنایع در آینده شغلی و هم به عنوان رکنی مهم از ارکان آزمون ارشناسی ارشد، به دانشجویان مهندسی صنایع توصیه می‌گردد.

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کتاب

انتشارات

انتشارات نوآوران دانش

صفحات

298 صفحه

نسخه

آذر 1397

نویسندگان

لیلی پورسلطان ، امیر محمد گل محمدی

تعداد واحد پستی

2 عدد

نویسندگان

امیرمحمد گل محمدی

امیرمحمد گل محمدی

مدرس دانشگاه و موسسات علمی آموزشی
مدرس دوره های طرحریزی واحدهای صنعتی
مدرس دوره طرحریزی واحدهای صنعتی در کنکور ارشد و طراحی سیستم های صنعتی کنکور دکتری

لیلی پورسلطان

لیلی پورسلطان

مدرس دانشگاه و موسسات علمی آموزشی