جدیدترین دوره‌های آموزشی


دوره‎های آموزشی پرمخاطب

آموزش روش تاگوچی در مینی تب
10,000 تومان
دوره برگزیده کیفیت تأیید شده دیجی‎آموز
آموزش کاربردی بهینه سازی به روش تاگوچی
آموزش اوپن سیم
24,000 تومان
دوره برگزیده کیفیت تأیید شده دیجی‎آموز
آموزش مقدماتی OpenSim (اوپن سیم)
روش سطح پاسخ
11,000 تومان
دوره برگزیده کیفیت تأیید شده دیجی‎آموز
آموزش روش سطح پاسخ RSM در مینی تب
آموزش زبان VHDL
20,000 تومان 10,000 تومان

 


جدیدترین فایل‎های آموزشی


جدیدترین‎های فروشگاه