انجام پروژه تحقیقاتی دانشجویی


ثبت پروژه صنعتی-تحقیقاتی در دیجی آموز

دیجی‌آموز بستر ایجاد اطمینان برای انجام پروژه‌های مهندسی است. کارفرما، پروژه‌ی خود را شرح و سفارش می‌دهد و مجریان منتخب، آن را در زمان خواسته شده انجام خواهند داد. در این میان، دیجی‌آموز ضمن ایجاد ارتباط میان دو طرف، با دریافت و بلوکه کردن وجه، از یک سو خیال مجری پروژه را از دریافت مطمئن هزینه پس از انجام کامل و به موقع پروژه آسوده ساخته و از سوی دیگر به کارفرما اطمینان می‌دهد در صورت عدم انجام پروژه هزینه‌اش ایمن است. علاوه بر این، در موارد اختلاف، هر دو طرف قضاوت دیجی‌آموز را برای حل اختلاف می‌پذیرند‌.

با توجه به اینکه تمامی اطلاع رسانی ها از طریق پست الکترونیک انجام می شود حتما از ایمیل معتبر استفاده کنید.

مطالعه شرایط ثبت پروژه

شرایط انجام پروژه بر بستر دیجی‌آموز

سفارش دهنده باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

۱. تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انجام پروژه را به صورت مشخص و مورد به مورد ارسال بفرمایید.

۲. تمامی انتظاراتتان در رابطه با خروجی کار را نیز به صورت مشخص و مورد به مورد بفرمایید.

۳. مجری پروژه، تمامی موارد فوق را بررسی کرده، شرایط خودشان، زمان تحویل و قیمت مد نظر را بیان خواهد کرد.

۴. شما این شرایط، زمان و قیمت را بررسی کرده، و تأیید می کنید.

۵. مبلغ کل پروژه، در دیجی آموز گروگذاری خواهد شد.

۶. پس از تحویل پروژه، شما خروجی را ظرف ۷۲ ساعت بررسی خواهید کرد. در صورت تأیید شما، مبلغ گروگذاری شده برای مجری آزاد خواهد شد و پروژه پایان می یابد.

۷. در صورتی که خروجی، مد نظر شما نباشد، می توانید نسبت به آن به دیجی‌آموز شکایت کنید. ما خروجی را بر اساس بندهای ۱ و ۲، و نیز شرایط بند ۳، بررسی کرده، ضمن دریافت توضیحات شما و مجری، آن را خواهیم سنجید. در این حالت، چنانچه کار به درستی انجام داده نشده باشد، رأی دیجی آموز مورد تأیید مجری و شما خواهد بود که می تواند شامل تأیید پروژه و آزادسازی کل مبلغ، تأیید بخشی از پروژه و آزادسازی بخشی از مبلغ، و یا رد پروژه و بازگرداندن کل مبلغ اولیه به شما باشد.

۸. در هر مرحله از پروژه، چنانچه مجری نتواند کار را به سرانجام برساند و انصراف دهد، مبلغ اولیه به شما بازگردانده خواهد شد. مگر آنکه بخشی از پروژه انجام شده باشد . مجری بر اساس بندهای ۱ و ۲، و نیز شرایط بند ۳، درخواست آزادسازی بخشی از مبلغ را نماید که در این صورت، فرآیند مشابه بند ۷ می باشد.

۹. خریدار، امکان انصراف از پروژه را پس از تأیید آن نخواهد داشت، مگر آنکه با موافقت مجری همراه باشد. البته مجری می تواند از طریق بند ۸ نسبت به بخش های انجام شده پروژه، ادعا نماید.

۱۰. در هر یک از بندهای ۶ تا ۱۰، مبالغ آزادشده یا بازگردانده شده شامل ۱۰۰۰ تومان نرخ واریز برای دو طرف خواهد بود که از سوی دیجی آموز، از مبلغ کسر خواهد شد.

تکمله:

این شرایط به رؤیت دو طرف رسیده و تأیید پروژه به معنای تأیید این شرایط خواهد بود. لذا در تعریف پروژه و انتظاراتتان دقت بفرمایید. موارد مکتوب دریافت شده از سوی شما، مرجع داوری های بعدی خواهد بود. هم‌چنین، در هر مورد اختلافی، دو طرف دیجی‌آموز را به عنوان مرجع حل اختلاف و قضاوت پذیرفته‌اند.


برای ثبت پروژه صنعتی و تحقیقاتی میبایست در وبسایت عضو شوید.