آموزش پرزی
9,000 تومان
دوره برگزیده کیفیت تأیید شده دیجی‎آموز
آموزش ساخت اسلاید با پرزی Prezi
آموزش سیمولینک matlab
19,000 تومان 14,000 تومان
دوره برگزیده کیفیت تأیید شده دیجی‎آموز
آموزش سیمولینک
آموزش زبان VHDL
20,000 تومان 10,000 تومان