آموزش سیمولینک matlab
13,000 تومان 8,000 تومان
دوره برگزیده کیفیت تاییدشده دیجی‌آموز
آموزش سیمولینک
آموزش سابروتین نویسی یومت
دوره برگزیده کیفیت تاییدشده دیجی‌آموز
آموزش سابروتین UMAT در آباکوس
آموزش ارتباط گمز و متلب
13,000 تومان 9,500 تومان
دوره برگزیده کیفیت تاییدشده دیجی‌آموز
آموزش لینک گمز و متلب
آموزش پایتون در آباکوس
30,000 تومان 28,000 تومان
دوره برگزیده کیفیت تاییدشده دیجی‌آموز
آموزش اسکریپت نویسی پایتون در آباکوس
بروزسانی‌شده
آموزش اوپن سیم
40,000 تومان 35,000 تومان
دوره برگزیده کیفیت تاییدشده دیجی‌آموز
آموزش OpenSim (اوپن سیم) پیشرفته