راهنمای خرید دیجی آموزراهنمای خرید و مشاهده دوره های آموزشی وبسایت


اگر در مشاهده آنلاین فیلم های آموزشی مشکل دارید، از منوی سمت راست هر قسمت می توانید فیلم های آموزشی را دانلود و مشاهده کنید. حجم دانلود هر قسمت در توضیحات تکمیلی دوره آمده است.


پس از پرداخت موفق، دوره ی آموزشی در پنل کاربری شما اضافه می شود و با مراجعه به دوره ی خریداری شده و انتخاب هر قسمت می توانید آن قسمت را به صورت آنلاین مشاهده و یا فایل های آموزش را دانلود کنید. لینک های دانلود در هر قسمت برای هر دوره ی خریداری شده برای کاربران در دسترس است و ایمیل نخواهد شد.