پیشنهاد دوره آموزشی و مدرس

آیا به دنبال آموزشی هستید و آن را در دیجی آموز نیافتید؟! و یا مدرس مناسب دیگری برای هریک از آموزش هایی که در حال حاضر موجود است در نظر دارید؟ پیشنهاد مورد نظر خود را با تکمیل فرم “پیشنهاد آموزش” با ما در میان بگذارید.