آموزش سابروتین نویسی در آباکوس
40,000 تومان 34,000 تومان
آموزش سیمولینک simulink
19,000 تومان 14,000 تومان
آموزش لینک گمز و متلب
13,000 تومان 9,500 تومان
آموزش abaqus
19,000 تومان 16,000 تومان
20,000 تومان 12,000 تومان